COLOFON


Deze virtuele tentoonstelling is een onderdeel van het project '175 jaar Gentse Feesten 1843-2018'. In een samenwerking tussen het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd van de Stad Gent, Liberaal Archief/Liberas en Huis van Alijn werd een boek, een tentoonstelling en een website gemaakt. De realisatie van deze website, waarvan deze beeldgallerij een onderdeel is, was in handen van Liberaal Archief/Liberas. 

Liberaal Archief/Liberas dankt fotograaf Patrick Henry en de verschillende collectiebeherende instellingen voor hun medewerking: Universiteitsbibliotheek Gent, Huis van Alijn en Archief Gent.


BOEK


Het boek 175 jaar Gentse Feesten werd uitgegeven bij Pandora. Historici Ruben Mantels en Bart d'Hondt schetsen de geschiedenis van de oude negentiende-eeuwse Gentse Feesten en de revival van de jaren 1970 met Walter de Buck, Trefpunt en Sint-Jacobs. Taalkundige Jacques van Keymeulen knoopt de Feesten en het Gentse dialect aan elkaar. Karel Van Keymeulen, oud-journalist bij De Gentenaar, interviewde een aantal sleutelfiguren die mee tien dagen de Gentse Feesten maken. Zij praten over het unieke karakter van de Feesten, de tijdgeest, het rebelse karakter of het tekort eraan, de toenemende veiligheidszorgen, genoeg of te weinig subsidies, professionalisering, profilering en toekomst van de Gentse Feesten. Jeroen De Schuyteneer van de Dienst Evenementen, Markten, feesten en Foren beschrijft de Gentse Feesten 2018 als een sluitstuk van een periode van vernieuwing en verandering en schetst een toekomstvisie over de Feesten van 2043. Het geheel wordt voorafgegaan door een inleiding van schepen van Feestelijkheden Christophe Peeters. 

Het boek is tevens de tentoonstellingscatalogus van de tentoonstelling 175 jaar Gentse Feesten in het Huis Van Alijn van 9 juni tot 2 september 2018.

175 jaar Gentse Feesten (Antwerpen: Pandora 2018), hardback, 280x240mm, 192p, rijk geïllustreerd, ISBN: 9789053254448


EXPO GENTSE FEESTEN


De Gentse Feesten zijn een ijkpunt in de levens van vele generaties feestvierders. Dit jaar al voor de 175ste keer.

Lang voor Walter de Buck in 1969 het gezicht werd van de feesten bij Sint-Jacobs, was Gent al het toneel van een jaarlijks terugkerend feest. In 1843 verenigden tientallen Gentse wijk- en buurtfeesten zich, onder invloed van de Gentse industriële burgerij, tot één groot Gemeentefeest. Op het programma stonden sport- en spelmanifestaties, historische optochten, markten en kermissen.

Meer dan een eeuw later groeiden de Gentse Feesten uit tot de grootste en drukst bezochte stadsfeesten van Europa. De expo GENTSE FEESTEN toont een rijke verzameling affiches en programma’s, foto’s, filmfragmenten en interviews met persoonlijke verhalen, van vroeger en nu. Ze herinneren niet alleen aan belangrijke mijlpalen, maar tonen de evolutie en dynamiek van de stad, de feesten en hun publiek.


Huis van Alijn, 09.06.2018 - 02.09.2018